Regulamin grup sportowych

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem dodatkowym, uzupełniającym zapisy „Regulaminu UKS Sadyba” i obowiązuje uczestników zajęć w grupach sportowych.
 2. Uczestnicy zajęć w grupach sportowych mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach:
  1. co najmniej dwa razy w tygodniu w przypadku grup początkujących (dzieci w wieku 5-7 lat)
  2. co najmniej trzy razy w tygodniu w przypadku grup średniozaawansowanych i zaawansowanych.
 3. Na zajęciach i na zawodach uczestnik zajęć w grupach sportowych w UKS „Sadyba” zobowiązany jest posiadać strój sportowy do judo (judoga i pas).
 4. Na zajęciach uczestnicy zajęć mają obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia osoby prowadzącej zajęcia.
 5. Uczestnicy zajęć o dłuższym stażu lub starsi stopniem mają obowiązek pomagać i wspierać osoby młodsze, niższe stopniem bądź stażem.
 6. Uczestnicy zajęć w grupach zaawansowanych i średniozaawansowanych mają obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich, wydanych przez lekarza medycyny sportowej.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w grupach zaawansowanych i średniozaawansowanych jest start w zawodach sportowych co najmniej dwa razy w semestrze. Z obowiązku startu w zawodach uczestnika zajęć w grupach średniozaawansowanych i zaawansowanych zwolnić może brak zgody na start w zawodach wydany przez lekarza sportowego lub trener prowadzący zajęcia po konsultacji z dyrektorem sportowym Klubu.
 8. Uczestnicy zajęć w grupach sportowych średniozaawansowanych i zaawansowanych mają obowiązek uczestniczenia w obozie sportowym judo organizowanym przez UKS „Sadyba”, co najmniej raz w roku. Z obowiązku wyjazdu na obóz uczestnika zajęć w grupach średniozaawansowanych i zaawansowanych zwolnić może brak zgody lekarza sportowego na uczestnictwo w zawodach lub trener prowadzący zajęcia po konsultacji z dyrektorem sportowym Klubu. Uczestnicy zajęć w grupach sportowych początkujących mogą brać udział w obozach sportowych judo organizowanych przez UKS „Sadyba” za zgodą trenera.
 9. UKS „Sadyba” przewiduje dofinansowywanie najlepszych zawodników za wyniki i osiągnięcia sportowe oraz frekwencję na zajęciach. Dofinansowanie przyznawane będzie w cyklu semestralnym przez specjalnie powołaną komisję stypendialną. Dofinansowanie może mieć formę:
  1. częściowego zwolnienia z opłat abonamentowych za zajęcia (w wysokości 10%, 15%, 20% lub 25% wysokości abonamentu).
  2. dofinansowania rzeczowego w postaci sprzętu sportowego, takiego jak koszulka klubowa, klubowa bluza dresowa, dres klubowy, judoga.
  3. dofinansowania obozu sportowego.
  4. Inne formy dofinansowania przyznawane przez Zarząd UKS „Sadyba” w trybie indywidualnym.
 10. Prowadzący zajęcia mogą wyciągnąć konsekwencje wobec uczestników zajęć naruszających Regulamin UKS „Sadyba”, Regulamin UKS „Sadyba” dla grup sportowych i Regulamin sali treningowej poprzez:
  1. upomnienie osobiste
  2. upomnienie przy całej grupie
  3. usunięcie uczestnika z zajęć, czasowo lub trwale
  4. wcześniejsze zakończenie zajęć dla całej grupy
  5. niezgłoszenie zawodnika do zawodów
  6. wycofanie zawodnika ze startu w zawodach – z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi
  7. złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika
 11. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu. UKS „Sadyba” nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad Regulaminu.
 12. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia UKS „Sadyba” do wykluczenia uczestnika zajęć z grupy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia.
 13. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 14. UKS „Sadyba” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i w załącznikach do niego.

Dofinansowanie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS Sadyba w 2020 r. współfinansują m.st. Warszawa, Dzielnica Mokotów, Ministerstwo Sportu, Fundacja Warszawianka Wodny Park i Fundacja Lotto.

Promocje

Zapytaj o zniżki na sprzęt sportowy
oraz treningi !

Telefony:
22 858 18 60, 607 92 94 96