O nas

Uczniowski Klub Sportowy Sadyba powstał w lutym 2011 z inicjatywy grupy zapaleńców.

W skład Zarządu Klubu weszli prezes Tomasz Kozieł, sekretarz Ewa Nowik-Dziewicka i skarbnik Jacek Dziewicki. Przewodniczącym trzyosobowej Komisji Rewizyjnej został Artur Urban.

UKS Sadyba działa na podstawie Statutu.

Naszym celem i ambicją jest prowadzenie rozwijających zajęć sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć i stopień sprawności fizycznej. 

Trenerem koordynatorem jest Marek Rzepkiewicz, trener judo klasy mistrzowskiej, 7. DAN.

Funkcję Dyrektora Sportowego pełni trener Jacek Dziewicki, 4. DAN..

Kontakt

Dofinansowanie

menu

Media społecznościwe